Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới: Kinh tế Việt Nam tăng tốc vào nửa cuối 2023

Theo một báo cáo mới từ Ngân hàng Thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã chậm lại từ mức 8% vào năm 2022 xuống còn 3,7% trong nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên, có tin vui là báo cáo dự báo tăng trưởng sẽ khởi sắc với mức 4,7% vào năm 2023, và dự kiến sẽ gia tăng lên 5,5% vào năm 2024 và 6,0% vào năm 2025.

Kinh tế Việt Nam tăng tốc vào nửa cuối 2023.
Để đạt được những mục tiêu tăng trưởng này và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, các chính sách tài khóa sẽ phải được thiết lập sao cho hỗ trợ nhu cầu ngắn hạn, giải quyết các điểm nghẽn cơ sở hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hiệu quả đầu tư công.
Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng “Nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với thách thức từ cả yếu tố nội bộ và ngoại vi. Chính phủ có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách hỗ trợ tổng cầu qua việc thúc đẩy đầu tư công hiệu quả, từ đó tạo ra việc làm và kích thích hoạt động kinh tế.”
Báo cáo cũng đề xuất một số biện pháp chính sách để khôi phục tăng trưởng kinh tế. Trong lĩnh vực đầu tư công, hiệu quả của ngân sách và đầu tư cần được tối ưu hóa để kích thích tổng cầu và tăng trưởng kinh tế. Để đa dạng hóa nguồn xuất khẩu, Việt Nam cần tập trung vào việc phát triển các sản phẩm và điểm đến xuất khẩu mới, nhằm tạo khả năng phục hồi trước các biến đổi bất ngờ từ ngoại vi.
Ngoài ra, báo cáo cũng đề xuất nên cải cách thể chế cơ cấu trong lĩnh vực năng lượng và ngân hàng để thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Để đảm bảo hiệu quả của đầu tư công, báo cáo khuyến nghị Việt Nam nên cải thiện việc lập kế hoạch và thẩm định dự án, biến chi đầu tư công thành các công trình hạ tầng hiệu quả, tăng cường quản lý tài sản công, và nâng cao hiệu quả thu, chi ngân sách.
Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng việc cải thiện cơ chế quản lý đầu tư và quan hệ ngân sách giữa các cấp chính quyền là cần thiết để tạo ra môi trường quản lý hiện đại và hợp lý.
Trong bối cảnh khó khăn của cả khu vực và thế giới, những biện pháp thận trọng và hiệu quả như trên có thể giúp Việt Nam tăng cường sự ổn định kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng trong những năm tới.

Truyền Hình Truyền Thông Số

Bạn cũng có thể thích