Bình Dương: Cấm bắt ép học sinh học thêm dưới mọi hình thức

Tiếp tục nỗ lực của UBND tỉnh Bình Dương trong việc quản lý và điều chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm, Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND vừa được ban hành, đã đưa ra những quy định mới nhằm ngăn chặn tình trạng bắt ép học sinh tham gia các khóa học thêm dưới mọi hình thức. Điều này được xem là một bước quan trọng để đảm bảo chất lượng giáo dục và bảo vệ quyền lợi của học sinh.

Quyết định này chủ yếu tập trung vào việc sửa đổi và bổ sung một số điều trong Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, đồng thời hủy bỏ một số điều trong Quy định cũ về dạy thêm, học thêm tại tỉnh. Cụ thể, Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 19 của Quy định số 54/2012/QĐ-UBND đã bị loại bỏ, và thêm vào đó là những điều khoản mới liên quan đến việc học thêm.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Quyết định là cam kết không cắt giảm nội dung chương trình giáo dục chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm. Điều này nhằm đảm bảo rằng học sinh vẫn nhận được đầy đủ kiến thức cần thiết từ chương trình học chính khóa và không bị áp đặt bất kỳ hình thức nào để tham gia học thêm.

Bình Dương: Cấm bắt ép học sinh học thêm dưới mọi hình thức
Bình Dương luôn siết chặt công tác dạy thêm, học thêm, tập trung đổi mới phương pháp học tập và giảng dạy ở các cấp học.

Quyết định cũng tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi của học sinh và gia đình, đặc biệt là không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để ép buộc học sinh và gia đình tham gia các khóa học thêm. Đồng thời, các tổ chức và cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường phải chịu trách nhiệm về nội dung và xin phép tổ chức hoạt động này.
Quyết định cũng đặt ra những hạn chế cụ thể, như không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, trừ các trường hợp cụ thể như bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục – thể thao và rèn luyện kỹ năng sống.
Về mặt quản lý tài chính, Quyết định quy định mức thu, chi và quản lý tiền học thêm trong nhà trường theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Mức thu tiền học thêm cần được thoả thuận giữa phụ huynh và nhà trường, đồng thời đảm bảo phù hợp với điều kiện và mức sống thực tế của từng địa bàn. Thù lao cho giáo viên trực tiếp giảng dạy cũng được quy định không ít hơn 80% tổng tiền thu, và chỉ 20% tổng tiền đã thu được được sử dụng cho các chi phí khác như điện, nước, vệ sinh và sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ cho hoạt động dạy thêm, học thêm.
Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND này rõ ràng là một bước quan trọng để tăng cường quản lý và đảm bảo tính minh bạch, chất lượng trong các hoạt động dạy thêm, học thêm tại tỉnh Bình Dương. Đồng thời, nó cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến quyền lợi và phát triển của học sinh, đặc biệt là trong bối cảnh giáo dục đang trở thành một lĩnh vực quan trọng của xã hội.

Như Thông

Bạn cũng có thể thích